Torrys profil - aktivitet

2022-10-08 14:33:15 +0100 svarte på et spørsmål Tennplugghette sitter fast, må ødelegges?

Denne golfen har neppe pluggledninger men coil on,coilen er montert direkte på pluggen,har verkstedet ødelagt den er coi

2022-10-08 14:33:14 +0100 svarte på et spørsmål Tennplugghette sitter fast, må ødelegges?

Regner at denne golfen har coil on,coilene står direkte på pluggene,ofte må man løsne noen skruer og løfte forsiktig av

2022-10-08 14:33:13 +0100 svarte på et spørsmål Tennplugghette sitter fast, må ødelegges?

Dette er en nyere golf,her det coil on,detter er ikke en golf fra 1975,her sitter nok coilen direkte på pluggene,ofte lø

Antall visninger