Revisjonshistorikk [tilbake]

Tullprat om kjørelengde for 650 kroner med elektrisk bil

Artikkelen i Broom, som forteller at vi kan kjøre ti ganger så langt som fosillbil er bare sprøyt. Jeg har snart to års erfaring med gjerrig elektrisk bil, og sannheten er nok i størrelse tre ganger så langt. Ikke ti !! Gjennomsnitt strømpriser siste 6 mnd, inkludert nettleie og avgifter er i underkant av 1,50 kroner pr kWh. Når du lader hjemme. Omtrent det dobbelte når du lader langs veien. Min gjerrige bil bruker i overkant av 1,5 kWh pr. 10 km. Det blir 2,25 kroner pr mil. Med gjerrig bil. En gjerrig bensinbil bruker en halv liter bensin til 15 kroner pr liter. Altså 7,5 kroner pr mil.

Tullprat om kjørelengde for 650 kroner med elektrisk bil

Artikkelen i Broom, som forteller at vi kan kjøre ti ganger så langt som fosillbil er bare sprøyt. Jeg har snart to års erfaring med gjerrig elektrisk bil, og sannheten er nok i størrelse tre ganger så langt. Ikke ti !! Gjennomsnitt strømpriser siste 6 mnd, inkludert nettleie og avgifter er i underkant av 1,50 kroner pr kWh. Når du lader hjemme. Omtrent det dobbelte når du lader langs veien. Min gjerrige bil bruker i overkant av 1,5 kWh pr. 10 km. Det blir 2,25 kroner pr mil. Med gjerrig bil. En gjerrig bensinbil bruker en halv liter bensin til 15 kroner pr liter. Altså 7,5 kroner pr mil.

Tullprat om kjørelengde for 650 kroner med elektrisk bil

Artikkelen i Broom, som forteller at vi som kjører elektrisk kan kjøre ti ganger så langt som fosillbil er bare sprøyt. Jeg har snart to års erfaring med gjerrig elektrisk bil, og sannheten er nok i størrelse tre ganger så langt. Ikke ti !! Gjennomsnitt strømpriser siste 6 mnd, inkludert nettleie og avgifter er i underkant av 1,50 kroner pr kWh. Når du lader hjemme. Omtrent det dobbelte når du lader langs veien. Min gjerrige bil bruker i overkant av 1,5 kWh pr. 10 km. Det blir 2,25 kroner pr mil. Med gjerrig bil. En gjerrig bensinbil bruker en halv liter bensin til 15 kroner pr liter. Altså 7,5 kroner pr mil. mil.

Antall visninger