Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Vurering av sl 280 94mod

Hva er svakheter hos dennemodellen kontra sl 300 90 mod