Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Hvor mye avslag på Bilforsikring hvert år

Vi i familien er etterhvert godt fornøyde med Toyota, og mange av bilene våres er så gamle at det ikke er verdt å køpe annet enn lovpålagt ansvarsforsikring på dem. Hvert år forhandler vi om forsikringsprisen på ansvarsforsikring og lurer på hvor mye avslag man bør kunne forvente seg på forsikringen fra år til år sålenge bonusen er stigende oppgit i prosent av nåvernde pris på selve ansvarsforikringen, og uten Trafikkforsikringsavgiften.Normalt går bonusen våres opp 10 prosent hvert år uten skade. Nå er den er kommet opp på 70 prosent på andre året og vi lurer altså på hvor mye rabatt eller avslag vi skal forvente å kunne få hos de ulike forsikringsselskapene fra år til år når sålenge bonusen på ansvarsforikringen er stigende.