Revisjonshistorikk [tilbake]

Rådebank tileggskommentar

Artikkel om rådebank viser at Benny har stor peiling her men uansett er det et par ting som er utelatt men som er svært viktig. Oljen må ha riktig grad er det fks 5w-30 den skal ha så er det dette som må brukes da toloransen mellom lager og veivtappen er utregnet på oljegraden som skal brukes. Det nevnes at en veivaksel. kan slipes men det kan den ikke, er ikke en eneste moderne motor der noen bilmerker anbefaler sliping da alle moderne veivaksler er herdet, herdingen foregår ved temp øking og siden kontrollert nedkjøling eller ved en kjemisk prosess som kalles Nitrit herding der akselen blir lagt i en nitrogenrik atmosfære over et gitt tidsrom. Problemet er herdingen bare er kanskje 0.2-0,3 mm dyp og ved sliping ville man fjernet herdingen og først og fremst ødelagt akselen men uansett ville levetiden blitt sterkt redusert så en stor og omfattende jobb ville blitt kanskje helt bortkastet. Skal man overhale en moderne motor så må ny veivaksel monteres, den kan være brukt men må ha orginal målene.

Mvh Kviasen

Rådebank tileggskommentar

Artikkel om rådebank viser at Benny har stor peiling her men uansett er det et par ting som er utelatt men som er svært viktig. Oljen må ha riktig grad er det fks 5w-30 den skal ha så er det dette som må brukes da toloransen mellom lager og veivtappen er utregnet på oljegraden som skal brukes. Det nevnes at en veivaksel. kan slipes men det kan den ikke, er ikke en eneste moderne motor der noen bilmerker anbefaler sliping da alle moderne veivaksler er herdet, herdingen foregår ved temp øking og siden kontrollert nedkjøling eller ved en kjemisk prosess som kalles Nitrit herding der akselen blir lagt i en nitrogenrik atmosfære over et gitt tidsrom. Problemet er herdingen bare er kanskje 0.2-0,3 mm dyp og ved sliping ville man fjernet herdingen og først og fremst ødelagt akselen men uansett ville levetiden blitt sterkt redusert så en stor og omfattende jobb ville blitt kanskje helt bortkastet. Skal man overhale en moderne motor så må ny veivaksel monteres, den kan være brukt men må ha orginal målene.målene og ellers være uskadet.

Mvh Kviasen

Rådebank tileggskommentar

Artikkel om rådebank viser at Benny har stor peiling her men uansett er det et par ting som er utelatt men som er svært viktig. Oljen må ha riktig grad er det fks 5w-30 den skal ha så er det dette som må brukes da toloransen mellom lager og veivtappen er utregnet på oljegraden som skal brukes. Det nevnes at en veivaksel. kan slipes men det kan den ikke, ikke(men før var det slik) men er ikke en eneste moderne motor der noen bilmerker anbefaler sliping da alle moderne veivaksler er herdet, herdingen foregår ved temp øking og siden kontrollert nedkjøling eller ved en kjemisk prosess som kalles Nitrit herding der akselen blir lagt i en nitrogenrik atmosfære over et gitt tidsrom. Problemet er herdingen bare er kanskje 0.2-0,3 mm dyp og ved sliping ville man fjernet herdingen og først og fremst ødelagt akselen men uansett ville levetiden blitt sterkt redusert så en stor og omfattende jobb ville blitt kanskje helt bortkastet. Skal man overhale en moderne motor så må ny veivaksel monteres, den kan være brukt men må ha orginal målene og ellers være uskadet.

Mvh Kviasen

Antall visninger