Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Forurensning - el kontra fossil

Hei! Har valgt å bruke Nissan som bilmerke her da det er en gjennomsnittsbil i størrelse. Mitt spørsmål gjelder forurensning. Ved valget i høst var forurensning tema, men ingen fra noen miljøorganisasjon eller politikere nevnte "svevestøv". Jeg mener vi må ha en totalvurdering av forurensning fra bil. Har du noen statistikk som viser forurensning fra en gjennomsnittsbil med bensin eller diesel - fossil forurensning samt svevestøvforurensning - opp mot svevestøvforurensning fra en el-bil. Noen av el-bilene er store og bærer på en tung batteripakke og jeg vil gjerne vite forurensningen derfra målt mot en snittbil som har begge typene forurensning. Takk for en utmerket spalte!