Revisjonshistorikk [tilbake]

Strømproduksjon

Hei Et generelt spm : Hvis vi tenker oss en fremtid hvor alle fossilmotorer skal fases ut til fordel for eldrift. Hvordan skal strømtilgangen til alle disse kjøretøyene produseres på en bærekraftig måte og ikke forutsette kraftproduksjon vha atom, kull osv? Kan vinninga gå opp i spinninga?