Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Om elbilenes manglende rekkevidde !

Årsaken til at ingen elbiler oppfyller produsentens løfter om rekkevidde ligger i det norske kraftnettet.

Batteripakken i en elbil består av flere hundre enkeltceller på rundt 3,7 volt. Disse er koblet slik at batteriet har en spenning på rundt 400 volt. Samtidig vet vi at det meste av kraftnettet leverer en spenning til oss forbrukere som er 240 volt. Unntaket er nyere boligfelt, der kraftselskapet har vært forutseende og forberedt nettet for elbiler. De byggefeltene har fått 400 volt. Årsaken til at elbilene leveres med 400 volts batterier er at dette er den vanlige spenningen i resten av Europa, og det vil være for dyrt å ha to produksjonslinjer for elbiler. Det ville også medført eksplosjonsfare dersom en norsk 240 volts bil dro til Tyskland og forsøkte å lade med 400 volt. Dette kan sammenlignes med å blåse opp en ballong. Du må ha et bra trykk for å blåse den helt opp. Blåser du for svakt i forhold til det ballongen er beregnet for blir ikke ballongen helt full. Blåser du for hardt eksploderer ballongen ! Matematisk beregning av rekkevidde kan gjøres slik: Prosentens løfte om antall km, delt på 400(volt) multiplisert med 240 (volt) = faktisk rekkevidde med 230 volt lading. Eksempel 1, oppgitt rekkevidde 500 km: 500 km / 400 volt x 230 volt = 400 km faktisk rekkevidde. Eksempel 2, oppgitt rekkevidde 400 km: 400 km / 400 volt x 240 volt = 240 km faktisk rekkevidde. Noen nettselskap leverer en spenning ned i 230 volt - og av og til enda lavere - da blir rekkevidden tilsvarende lavere ! Så enkelt er det. Jeg skal selvsagt ikke påstå at bilprodusentene nødvendigvis er 100% etterrettelige i sin reklame, men det største avviket mellom oppgitt og virkelig rekkevidde skyldes spenningsforskjellen. Det vil koste en del millioner for kraftselskapene å bytte til 400 volt, men jeg synes de skal gjøre det slik at vi som kjører elbil kan få mest mulig ut av den. Regnestykker viser at strømprisen vil øke med omtrent 4% og det er jo ikke så mye når en ser på alle fordelene.
Martin Helgesen, Mjøndalen.

Antall visninger