Revisjonshistorikk [tilbake]

Import av Hybrid

Hei, Er det noen elektriske utfordringer ved å importere Plugin-Hybrid fra f.eks Tyskland? Er det bare å "plugge" den inn i 220V her hjemme?