Revisjonshistorikk [tilbake]

Hvordan uttales bilmerket Ssangyong?

Hvordan uttales bilmerket Ssangyong. Er det noen Brom programmer som ligger ute der je kan høre dere i redaksjonen uttale dette navnet. Har hørt opptak på nettet, og det høres fælt ut, så jeg tenkte at dette kan da ikke stemme. Et kinesisk opptak sier: "sjlång-ting-tång" https://www.youtube.com/watch?v=McrKU_pIg2c

Svar kan sendes til Tor Bruheim tor@bruheim.name