Revisjonshistorikk [tilbake]

Kan jeg bruke 531-topp på b230A?

Hei, jeg stiller meg spørsmålet, kan man bruke 531-topp på b230A. Det er vel den som sitter i 240ene (Gl) før 1988, har en 1986 modell, så spørsmålet er om dette går an?