Revisjonshistorikk [tilbake]

Bilen mister motorkraft

Kjører i 70 80 km i timen så mister bilen motorkraft bare et kvart eller et halt sekund så oppfører den seg normalt igjen 10 15 minutter før det dette skjer på ny. Hva kan dette være citroengverksted finner ikke feilen. Motor feil lampa tennes å slukkes også med gjevne mellomrom selv om dette ikke skjer å dette skjer ikke altid samtidig heller.