Revisjonshistorikk [tilbake]

Kommentarene blir veldig unyanserte når det ikke skilles på før og etter 2003. min erfaring er at etter 2003 så snakker vi om en helt annen kvalitet

Kommentarene blir veldig unyanserte når det ikke skilles på før og etter 2003. Min erfaring er at etter 2003 så snakker vi om en helt annen kvalitet