Tidvis startproblemer ved varm motor

spurt 2019-08-20 05:50:34 +0100

anonym bruker

Anonym

11 år gammel Corolla diesel som starter fint og alltid ved kald motor men som enkelte ganger ikke starter når motor er varm Eksempel: starter fint om morgen og kjører til butikken. Etter 10 minutter på butikken står den bare og kinner uten å tenne/starte. Har mye strøm / nesten nytt batteri. Også forsøkt med startkabler. Starter noen ganger - andre ganger ikke. Som daglig leser av Broom vil jeg for øvrig takke for et utmerket nettsted.

Mvh

Arild Strand Fausa ( på vegne av barnebarn)

Johanmarka 2

6017 Ålesund

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett