Firmabilbeskatning

spurt 2018-10-15 20:13:01 +0200

Hei Benny og Redaksjon :)

Jeg har en volvo xc70 2006 modell som er gått 300.000km denne bilen eier jeg privat. bilen brukes daglig til og fra næringsmøter og jeg estimerer 24.000km i næring per år og 30.000km kjøring totalt. altså ca 8.000 km privat per år.

Det jeg lurer på er hva man kommer best ut med økonomisk og skattemessig.
Bedriftseier og Ansatt er samme person så dobbel utgift er egentlig ikke et alternativ.

her har jeg 4 alternativer jeg vurderer imellom

A: beholde dagens bil med ca 7000.- kroner i kjøregodtgjørelse i mnd +fordel er stabil kjøregodgjørelse med lavt stabilt forbruk på 0.65L på mila - reperasjoner ligger i som regel mellom 10-25K per gang - stabile reperasjonsutgifter, private bompenger, dekk og alt som følger med et privat bilhold. -??????????

B: Lease en Pickup/varebil klasse2 til ca 500-700K høyt bunnfradrag med tilhørende lavere listepris for "trekk i lønn" + ny bil + lave vedlikeholdskostnader + bompenger på firma + driftsutgifter på firma + For varebiler klasse 2 og lette lastebiler (nedenfor omtalt som varebil) gis det, når det er tjenstlig behov for slik bil, et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maksimal reduksjon er 150 000 kroner. - Arbeidstakeren skattlegges for 30 prosent av bilens listepris opp til 303 900 kroner, og 20 prosent av det overskytende. -????????

C:Lease en tesla 2018 modell -Disponerer arbeidstakeren elbil blir fordelen beregnet av 60 prosent av bilens listepris som ny. + ny bil + lave vedlikeholdskostnader + ingen eller lave bompenger på firma + driftsutgifter på firma +"billig drivstoff -Kun 60 prosent av listepris som ny -??????

D: Lease en tesla 2015 -For elbil eldre enn 3 år blir fordelen beregnet av 45 prosent av bilens listepris som ny. + nyere bil + lave vedlikeholdskostnader + ingen eller lave bompenger på firma + driftsutgifter på firma +"billig drivstoff +Kun 45 prosent av listepris som ny -???????

Jeg klarer ikke og bli klok på hva jeg skal velge som er mest økonomisk for min del og ikke for statskassen sin del. Kan dere være så snill og hjelpe meg til en økonomisk god avgjørelse?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett