Har svv hjemmel til å forandre din kjøpsdato på bilen.

spurt 2018-06-16 14:01:53 +0100

anonym bruker

Anonym

Hei Jeg kjøpte en rover 75 2004 mod,med en eldre dame som bor i nordnorge.Jeg avtalte alt med hennes sønn som jeg trodde var eier av bilen.Han fortalte at hans mor var eier og bor i nordnorge,men det var ingen problem,hun skrev under rød del av vognkort (som hun hadde liggende).og la dette i posten til sønnen.Når sønnen mottok dette,avtalte jeg og han at vi skulle møtes slik at jeg kunne kjøpe bilen på kvelden.Jeg betalte bilen og skrev underkontrakt og salgsmelding,trodde da at jeg skulle bli en lykkelig eier av denne bilen som ikke er kjørbar enda,da jeg mangler dynamo og kjølevifte. Bilen ble kjøpt sent (ca 2300)torsdag kveld,da jeg ikke er utagerende datafreak er jeg nødt til å ordne forsikring pr tlf.og jeg fikk først kontakt med selskap tirsdag ette kjøpet og ordnet forsikring fra og med den dagen.så bilen stod med skilt i mitt eie totalt 4 dager..Den hadde før dette stått parkert i ca 6 mnd pga,feilene.. Etpar uker etterpå fikk jeg brev fra tff med regning på ca 2000 kr for å ha eid bil uten forsikring i mange flere dager.Jeg har sendt klager til svv,tff,kredinor og finansklagenemnda uten å få gehør eller medhold.Alle disse instansene har begått vesentlige behandlingfeil i saken med dobbeltregistrering og avsluttning før vurdering og div annet.Til slutt fikk jeg brev om at saken var blitt avgjort i sekreteriatet hos FINK og jeg fikk avslag på klagen,jeg synest saken er helt idiotisk og fremført av paragrafryttere hele veien. Det som er utgangsproblemet i saken,er at alle instansene går ut ifra data som svv har lagt inn i sin database.Der har de lagt inn kjøpsdato på meg den datoen hun skrev under på salgsmeldingen,altså ca en uke før jeg kjøpte bilen.Noen dager etter at hun skrev under,så sa hun opp forsikringen på bilen og så seg ferdig med den.Akkurat da startet ordningen med tff krav om forsikring.Men det at svv legger inn meg som eier fra den dato hun skrev under,noe som blir en ca en uke før jeg kjøpte bilen og jeg skrev under kjøpsmelding,det blir vel et helt klart eksempel på dokumentforfalskning.De kan ikke presse meg til å skulle eie en bil før jeg har kjøpt den.norges lover er vel rimelig klar på det punktet.Hva sier du ?. Jeg har sendt klage flere ganger til svv uten å få respons.Dersom det er slik de påstår så kan vel alle skrive under rød del på vognkort og påstå at de har solgt bilen og dermed slippe å betale avgifter på den,uvesentlig om ny kjøper har tatt over tydeligvis.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett