Hva forventer du av importør når registerreim ryker

spurt 2018-05-24 15:55:08 +0200

anonym bruker

Anonym

Hei. Har en 2013 mod nissan qashqai 109 hester diesel som har gått ca 135000. Tannreima havarerte og motor er kill. Hos nissan opplyses det at intervall på skifte er 150000 km og/eller 6 år. Bilen har tatt alle servicer hos autorisert forhandler og er som forklart en bit unna regreimskifte. Forhandler opplyser om at regreim normalt ville skiftes på neste service. Så til problemet: Nissan fratar seg alt ansvar... Begrunnelsene er blitt flere og flere. Først var de usikker på om det var reimas skyld til havari ettersom den ikke var slitt helt av, så ville de ikke ta saken ettersom jeg har fulgt kilometeranvisning om service istede for antall måneder (men bilen er ikke så gammel, så store avvik er det ikke...) Nå til sist mener de at anvisningen om 150000 km for regskifte ikke er en garanti da de regner det som en maksimal levetid for reima? Nissanforhandlere jeg har snakket med sier det er vanlig og ta regreimskifte i servicen som kommer rundt intevallet for skifte. Hvorfor har de da opplyst dette intervallet og i tillegg at deres autoriserte forhandlere ikke bytter de før? Flere verksmestere jeg har snakket med sier det er liten sjans for at bruk har en påvirkning på havariet, samt at ordinære servicer ikke har regreima som punkt før ved bytteintervall, dermed har ikke tidspunktavviket i servicehistorikken noen påvirkning i følge dem. Nissan gir med som sagt en kald skulder og etterlater hele problemet til meg. Bilen har passert ca 3 mnd på generell klagerett i forhold til forbrukerkjøpsloven fra den var ny og ca 3 uker i forhold til kjøpet ble gjort ( bilen var en demobil de flrste måneder)

Hva hadde du forventet av Nisan i denne situasjonen?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett