Ekstralys, Led "planke"

spurt 2017-12-06 20:24:05 +0200

anonym bruker

Anonym

Skjønner at det ikke er lov til å montere denne type extralys på varebiler, men når jeg ser på Lovdata er dette regler som er "historiske"" i disse led tider, hva er årsak til at den type lys ikke er lovlig?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett