Steinsprut i hjulbue

spurt 2017-03-07 12:56:57 +0200

anonym bruker

Anonym

Er det vanlig med åpen rust mellom fremre dør og hjulbue pga steinsprut? Bør dette dekkes av garanti eller reklamasjon?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett