Kufanger/ lysbøyle

spurt 2017-02-13 00:46:41 +0200

anonym bruker

Anonym

Søkte etter info om montasje av kufang, og fant en artikkel på Broom fra 2012. Men den må, etter min mening, være feil/ villedende, da SVV sier: "Godkjenning av ettermontert, lovlig utstyr

Du kan kun ettermontere utstyr på kjøretøyet som er innenfor regelverket. Gjør du dette, må du få kjøretøyet godkjent på en trafikkstasjon. Da blir endringene i samsvar med vognkortet, og du kjører lovlig. Her kan du bestille en kjøretøykontroll på nett. Unntak

Er utstyret typegodkjent med EF-typegodkjenningsmerke (lenke til side om EF-typegodkjenning) , er det ikke nødvendig å få kjøretøyet godkjent på en trafikkstasjon. Det skal ligge dokumentasjon ved bilens vognkort som viser at det utstyret tilfredsstiller kravene. EF-typegodkjenningsmerket skal være umulig å fjerne og lett leselig."

Se også forskrift om tekniske krav: https://lovdata.no/dokument/SF/forskr...14?q=frontale%20beskyttelsessystemer#KAPITTEL14

Mvh. Stig Danielsen

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett