elektrisk fødepumpe til diesel

spurt 2016-11-15 13:16:34 +0200

anonym bruker

Anonym

Er det elektrisk føde pumpe før dieselen kommer til høytrykkspumpa på ml 270cdi 2004 mod?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett