Godkjenning av trimm?

spurt 2016-04-06 01:59:04 +0200

Er det mulig å få godkjent en 940 B230FK med 300HK viss bremser oppgraderes? Eventuelt maks HK det er mulig å få godkjent?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett