Hva skal jeg gjøre dersom km.stand i bilen ikke stemmer overens med det som står på vegvesen.no?

spurt 2016-02-15 13:59:38 +0200

Hei. Nå har jeg sjekket med den nye tjenesten til Statens Vegvesen om kilometerstanden var riktig. Km.stand på bilen står i dag på 277400, på tjenesten står det 294990 i 2014... Er det noe jeg kan gjøre i dette tilfellet?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett