termostat ikke virker

spurt 2016-01-24 23:21:42 +0200

Hvorfor virker ikke måleren til termostat enda den erskiftet

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett