Omringet av bomstasjoner

spurt 2015-07-23 12:37:39 +0200

Hei Benny ! Jeg bor i Sandnes og ser ikke frem til det skal økes fra 17 til 38 bomstasjoner i regionen her. Det vil bli en radikal økning av utgifter. Jeg bor i en av bydelene og vil måtte betale for å kjøre til sentrum hvor ungene trener 5 dager i uken og hvor foreldrene mine bor ++++. El. biler må etter sigende og betale i den nye ordningen som trer i kraft 1. januar 2017.

Spørsmålet er hva finnes av doninger på 4 hjul med tak og gjerne varmeapparat som kjører fortere enn 45 km/t som kan kjøre gratis i bomringer?

Har lagt merke til Secma........?

Hvh. Eirik

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett