Kan jeg bruke 531-topp på b230A?

spurt 2015-07-08 22:44:13 +0200

Hei, jeg stiller meg spørsmålet, kan man bruke 531-topp på b230A. Det er vel den som sitter i 240ene (Gl) før 1988, har en 1986 modell, så spørsmålet er om dette går an?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett