Thorkild haugsmoen

spurt 2015-02-18 12:56:16 +0200

Jeg ser det er boble Volkswagen bak kjerm men jeg heter jo thorkild kan du si det på tv

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett