Import av eksklusiv bil.jeg vurderer å selv importere en lamobghini og kjøre med den 1 mnd på original skilt før jeg skal vurdere å få norske skilt på

spurt 2014-08-04 00:27:20 +0200

Import av eksklusiv bil.

Jeg vurderer å selv importere en Lamobghini og kjøre med den 1 mnd på original skilt før jeg skal vurdere å få norske skilt på den. Har i denne anledning et par spm:

  1. Når man kjøper bil fra Tyskland og tar med til Norge så er den nye regelen at man kan kjøre opp til 30 dager med tyske skilt (eksportskilt) men man kan også skaffe eksportskilt som har 60 dagers gyldighet. Er dette lov å kjøre med i Norge selv om regelen er opp til 30 dager?

  2. Når man har fått bilen til Norge og har tyske eksportskilt på den. Må man da ordne med full kasko/hvordan ordner man forsikring på den? Og får man forsikring i det hele tatt fra norske forsikringsselskap? (Siden det er tyske eksportskilt har vel desse bare ansvarsforsikring?).

  3. Dersom man skal kjøpe fra Sverige er det noen som reklamerer for at bilen selges med garanti om at plutselige feil innen 6 mnd dekkes. Gjelder dette for meg viss jeg tar den inn i Norge eller er dette kun dersom en svenske kjøper bilen og holder den i Sverige?

  4. Hvordan er det når man importerer fra Sverige nå som den nye regelen om skilt kom. Får man beholde originale svenske skil i 1 mnd eller får man eksportskilt også i Sverige, sånn som Tyskland? Viss man får beholde de originalen, hvordan er prosessen her med å bevise dette for evt politikontroll at man kan kjøre med desse x antall dager til?

Håper veldig på at du kan svare siden dette er spm man faktisk ikke finner på Internett pr dags dato da jeg har trålet alle nettsidene jeg fant.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett