Hvordan vil du vurdere denne bilen som 2009 mod. 80000 på telleren?

spurt 2014-02-22 19:43:02 +0200

hvordan vil du vurdere denne bilen som 2009 mod. 80000 på telleren?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett