Revisjonshistorikk [tilbake]

du har kjøpt en møkka bil så her er alt mot norrmalt