Revisjonshistorikk [tilbake]

At en geng går sammen og legger tildels mye penger i et slik prosjekt krever tillit. Den må gå begge veier.

Et medlem kan ikke sette i gang med reparasjoner uten at de andre vet det - og dere må ha tillitt til han som gjør jobben.

Du sier ikke noe om hvilken motor som er i denne bilen så det er vanskelig å sette noen pris. Men 3000,- er i så fall rasende billig - jeg hadde i allefall ikke gjort det til den prisen ;-).

Du sier heller ikke noe om det er alle bernsene som er overhalt, eyc så også her der det vanskelig å sine besemt uten å vite hva som er gjort.

Men sulle dere gjort dette på et verksted så hadde nok prisen fort vært 30 000,- og ikke 3000,-

Dere bør npk ta et møte og sette standarden i fothold til priser, oppgaver, info til hverandre etc. så ikke det som skal være en hyggelig russetid ender med misstenksomhet, baksnakking og uvennskap.

Ønsker dere lykke til med russebilen og en fin russefeiring!