Revisjonshistorikk [tilbake]

Mekanismen i plugghettene er oftest i stål(fjærstål) mens tennplugg niplene på toppen av pluggene ofte er i aluminium for god kontaktevne og da kommer vi inn på galvanisk korrosjon som gjør at auminiumen starter med å ofre seg og skaper korrosjon, dette akselrerer med fuktighet og trolig også med de høye spenningene som passerer igjennom her på ca 20-30000 volt.

Hilsen Mr Car Wizard

Antall visninger