Revisjonshistorikk [tilbake]

Sjekk kontaktene dine på navene. Fikk du riktige nav? Om alt ser ok så åpne kontaktene og rengjør med CRC