Revisjonshistorikk [tilbake]

Nei, ingenting er "safe" ved leasing, den eneste parten som er helgardert opp og i mente, er leasingfirmaet. Nå er det formodentlig sånn at leasingfirmaet også er juridisk kjøper av bilen og eier her, derved er det overveiende sannsynlig at det importøren og bilsjappa egentlig gjør, er sånn halvveis korrekt: de tar en liten spansk en og hiver ballen vekk fra seg! Jeg tenker at de kunne vært litt serviceinnstillt her, og tatt dialogen med leasingselskapet og uansett tatt dette som en garantisak gitt det faktum at du har dokumentert at dette ikke skyldes ytre påvirkning. Jeg tenker også at man her forsåvidt har et vesentlig punkt: når bilen er solgt til en firmakunde er garantien normalt sett begrenset. Det som kan være redningsplanken her, er om det også finnes en lakk-garanti eller rustgaranti som går ut over normal garanti - og ikke minst - hva som står om garantibestemmelsene i kjøpekontrakten mellom leasingfirmaet og forhandler her!

The Bottom Line er at du definitivt ikke bør la humla suse og tiden gå, ta kontakt med leasingselskapet og ta det derfra. Ellers skal du ikke "ymte" om du har en siker sak, du skal være så konkret som dokumentasjonen du har fremskaffet gir deg grunnlag for, og om kontakten foregår muntlig eller pr telefon, send mail eller brev der du viser til "hyggelig samtale" og oppsummerer viktige punkter fra det være seg møtet eller telefonsamtalen. En grei måte å gjøre ting på - og når vi snakker om 8 stk sidedører....det koster raskt 100.000 spenn å utbedre dette!

Antall visninger