Revisjonshistorikk [tilbake]

Be advised, en ting er at forsikringsbransjen forteller oss at det angivelig er "autoriserte" opprettere og akkrediterte personer som får anledning til å kjøpe kondemnerte biler hhv skadebiler, men det er faktisk ikke helt sant. Man gir også langt på vei beng i om bilen blir reparert forsvarlig eller ei, når bilen er avhendet - ja da er den ute av syne, ute av sinn for selskapene. Sånn er det bare, og bare så det er er sagt: jeg har selv hatt en bil som ble kondemnert i nyere tid. Den var rett nok ikke kollisjonskadd, den drukna - bokstavelig talt. Uten å gå i detaljer, det medfører at veldig, veldig mye må skiftes - med trykk på SKIFTES - så mye at det i praksis er umulig å bygge opp bilen på en økonomisk forsvarlig måte. Men min bil ble "reparert" den....og hvilken overraskelse...den er solgt videre gang på gang på gang - opptil flere ganger i året - dvs kort eiertid hele veien!

For å gjøre en lang historie kort: jeg tipset "Motor", som igjen laget en sak av dette, med flere oppfølgere. Igjen - hvilken overraskelse! Ikke en eneste kjøper hadde fått informasjon om at bilen hadde vært kondemnert! Og igjen - uten å gå i detaljer og nevne navn: jeg vet positiv at det "firmaet" som kjøpte den kondemnerte bilen, har en heller spennende merittliste!

Derfor bør du absolutt undersøke hva din bil har vært utsatt for, forlang gjerne skadetaksten fra selskapet som håndterte den opprinnelige skaden, og forlang en redegjørse for hvordan bilen er reparert. Er det skader på kritiske komponenter - les bærende konstruksjoner - ja da skal reparasjonen utføres ihft fabrikkens spesifikasjoner. Hvis ikke...ja da har vi alle Olsen Bil i Grimstad i friskt minne! Nå er det kanhende ikke tilfelle med din bil, men man skal føle seg trygg på at bilen man har kjøpt, ikke har vesentlig degradert sikkerhet pga dårlig utførte reparasjoner. Lykke til!

Antall visninger