Revisjonshistorikk [tilbake]

Kvalitet på Volvo har gått noe i bølgedaler fra de tidlige 740, 240 som var steinknusere og holdt bra til en periode da de skulle prøve ut ny teknologi som med XC 90, V70 i det første 10 pret på 2000 tallet som de kun mestret med varierende hell. Kommer man derimot opp på nyere Volvoer fra fks 2010 og oppover egynte de å få ganske greit taket på det og er bel stort sett på linje med sine konkurenter. Har du bare 80000 kr i lommen så må du ned på en ganske gammel V70 som var grei men blir gammel eller en litt nyere V50 men som absolutt ikke var feilfri. Greier du å finne en V70 fra 2008 og opp som er fra tiden Ford var en tur innom som eier i Volvo så kan det gå bra men de er allerede over 10 år gamle så rust og generelt slitne og dårlig behandlete bile skal du nok passe deg for. Hadde jeg hatt 80000 kr ville jeg nok heller sett i retning Ford da du for pengene kan få en mye nyere bil.

Hilsen Mr Car Wizard

Kvalitet på Volvo har gått noe i bølgedaler fra de tidlige 740, 240 som var steinknusere og holdt bra til en periode da de skulle prøve ut ny teknologi som med XC 90, V70 i det første 10 pret året på 2000 tallet som de kun mestret med varierende hell. Kommer man derimot opp på nyere Volvoer fra fks 2010 og oppover egynte de å få ganske greit taket på det og er bel stort sett på linje med sine konkurenter. Har du bare 80000 kr i lommen så må du ned på en ganske gammel V70 som var grei men blir gammel eller en litt nyere V50 men som absolutt ikke var feilfri. Greier du å finne en V70 fra 2008 og opp som er fra tiden Ford var en tur innom som eier i Volvo så kan det gå bra men de er allerede over 10 år gamle så rust og generelt slitne og dårlig behandlete bile skal du nok passe deg for. Hadde jeg hatt 80000 kr ville jeg nok heller sett i retning Ford da du for pengene kan få en mye nyere bil.

Hilsen Mr Car Wizard

Kvalitet på Volvo har gått noe i bølgedaler fra de tidlige 740, 240 som var steinknusere og holdt bra til en periode da de skulle prøve ut ny teknologi som med XC 90, V70 i det første 10 året på 2000 tallet som de kun mestret med varierende hell. Kommer man derimot opp på nyere Volvoer fra fks 2010 og oppover egynte begynte de å få ganske greit taket på det og er bel stort sett på linje med sine konkurenter. Har du bare 80000 kr i lommen så må du ned på en ganske gammel V70 som var grei men blir gammel eller en litt nyere V50 men som absolutt ikke var feilfri. Greier du å finne en V70 fra 2008 og opp som er fra tiden Ford var en tur innom som eier i Volvo så kan det gå bra men de er allerede over 10 år gamle så rust og generelt slitne og dårlig behandlete bile skal du nok passe deg for. Hadde jeg hatt 80000 kr ville jeg nok heller sett i retning Ford da du for pengene kan få en mye nyere bil.

Hilsen Mr Car Wizard

Kvalitet på Volvo har gått noe i bølgedaler fra de tidlige 740, 240 som var steinknusere og holdt bra til en periode da de skulle prøve ut ny teknologi som med XC 90, V70 i det første 10 året på 2000 tallet som de kun mestret med varierende hell. Kommer man derimot opp på nyere Volvoer fra fks 2010 og oppover begynte de å få ganske greit taket på det og er bel vel stort sett på linje med sine konkurenter. Har du bare 80000 kr i lommen så må du ned på en ganske gammel V70 som var grei men blir gammel eller en litt nyere V50 men som absolutt ikke var feilfri. Greier du å finne en V70 fra 2008 og opp som er fra tiden Ford var en tur innom som eier i Volvo så kan det gå bra men de er allerede over 10 år gamle så rust og generelt slitne og dårlig behandlete bile skal du nok passe deg for. Hadde jeg hatt 80000 kr ville jeg nok heller sett i retning Ford da du for pengene kan få en mye nyere bil.

Hilsen Mr Car Wizard

Kvalitet på Volvo har gått noe i bølgedaler fra de tidlige 740, 240 som var steinknusere og holdt bra til en periode da de skulle prøve ut ny teknologi som med XC 90, V70 i det første 10 året på 2000 tallet som de kun mestret med varierende hell. Kommer man derimot opp på nyere Volvoer fra fks 2010 og oppover begynte de å få ganske greit taket på det og er vel stort sett på linje med sine konkurenter. Har du bare 80000 kr i lommen så må du ned på en ganske gammel V70 som var grei men blir gammel eller en litt nyere V50 men som absolutt ikke var feilfri. Greier du å finne en V70 fra 2008 og opp som er fra tiden Ford var en tur innom som eier i Volvo så kan det gå bra men de er allerede over 10 år gamle så rust og generelt slitne og dårlig behandlete bile biler skal du nok passe deg for. Hadde jeg hatt 80000 kr ville jeg nok heller sett i retning Ford da du for pengene kan få en mye nyere bil.

Hilsen Mr Car Wizard