Revisjonshistorikk [tilbake]

Problemet her er at en medarbeider i annonsekontrollen ikke vet hva andre gjør, og så går det prestisje i det. Først reaktiverte de annonsen min etter at jeg opplyste om registreringene i kjøretøyregisteret. 2 døgn senere gikk de til aksjon mot 4 annonsører. Også denne gangen var begrunnelsen at det så ut som bilen min var i utlandet. Da jeg protesterte og viste til tidligere dokumentasjon, var det nye argumentet at annonsen var reaktivert ved en feil fordi de hadde tilbakebetalt etter at jeg hadde laget ny annonse under biler i utlandet. Etter dette besvarer ikke annonsekontrollen mine henvendelser og forslag til løsninger.

Her er det annonsekontrollen som har rotet til alt sammen. Da er det vel ikke mer enn rett og rimelig at de nå tar ansvar og rydder opp i eget rot, og ikke påfører meg unødvendig skade.