Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja er alt annet likt så minner det jo om forskjellsbehandling hvis 3 av 4 reaktiveres og ikke din. Jeg har ingen agenda med å spekulere her jeg bare prøver å belyse hvordan annonsekontrollen tenker og hvorfor det er forskjell på din annonse og de andres. Hvis Finn sier at de kan bevise at bilen ikke er registrert i kjøretøyregisteret og fremdeles befinner seg i utlandet regner jeg med at du kan fremskaffe dokumentasjon fra Ford Norge om at så ikke er tilfellet og oversende til Finn(Schibstedt) samt skaffe nødvendig dokumentasjon fra kjøretøyregisteret. Å ruste opp til kamp mot Scibstedt krever nok at dokumentene er i orden så noe sier meg at de ikke har har vært helt fornøyd med måten du har fremlagt det for dem på.

Hilsen Mr Car Wizard