Revisjonshistorikk [tilbake]

Her spekulerer Mr Car Wizard uavhengig av fakta. Jeg har faktisk kjøpt bilen av Ford Norge for levering gjennom autorisert forhandler, og selger for egen regning. Jeg har kontrollert VIN-nr for både egen bil og de andres biler mot kjøretøyregisteret. For alle de 4 annonsene som ble avvist samtidig var VIN-nr registrert i kjøretøyregisteret, men ingen hadde reg.nr eller registrert første eier. 3 ble reaktivert, men FINN nektet å reaktivere min, selv om registreringen i kjøretøyregisteret var likt for alle 4 bilene, og alle 4 var private annonsører. Dette er ikke annet en usaklig forskjellsbehandling, og i strid med de retningslinjene Finn selv har fastsatt for å annonsere på Finn.no.