Revisjonshistorikk [tilbake]

Kamerat CW har et vesentlig poeng, induksjonslading er slett ikke dumt! Det har vært tanker om å innføre dette på enkelte veistrekninger der man ønsker å elektrifisere godstransport og annen nyttetrafikk. Hvor langt dette har kommet, har jeg ikke fått med meg. En annen variant over temaet underveis-lading var tenkt å bruke hhv slepesko-prinsippet med strømførende leder i veibanen eller en "kjøreledning" og pantograf. Også dette for å elektrifisere godstransport. De siste variantene er egentlig dødfødt, greia med strøm i veibanen vil bli problematisk som en følge av vær og vind, nedsarving i form av støv, søle, salt og ikke minst sikkerhetsaspektet. Kjøreledning er jo grei nok, men lading av en svær batteribank svelger unna mye mer effekt enn ved en konvensjonell kjøreledning for trolleybus. Mao vil det også her bli snakk om tildels høye spenninger og stor strømgjennomgang. Som vi vet: trolleylinjer er en krevende øvelse å drifte. Om man skal drifte et slikt system med vesentlig høyere strømgjennomgang, kan det bli utfordrende!

Mhp induksjonsprinsippet har det i tillegg til lading i veilegemet vært tenkt tanken på å implementere dette på taxi-holdeplasser. Dette skal visstnok ha kommet så langt som til konkrete pilotprosjekter, både i UK og Oslo har det vært snakket om dette sånn omtrent rett før pandemien kom over oss og satte veldig mange ting på pause. Jo, slik lading er genialt i den forstand at man slipper å fikle med ladekabler! Det som ikke er riktig like greit, er at at denne øvelsen med å lade en batteribank, fortsatt innebærer innebærer relativt heftige strømstyrker. Ja, vi klarer oss stort sett med relativt treg lading og moderate strømstyrker hjemme i garasjen, men det vil likevel være forbundet med en vesentlig høyere kostnad å få sin egen induksjonslader der hjemme i garasjen, kontra en vanlig veggladeboks. Og som vi vet, altfor mange nybakte elbileiere har store forventninger om at elbil, det skal være en "free lunch"! Derved er det fortsatt altfor mange som får vondt i maven av selv den moderate kostnaden på si 10-15.000 kroner som følger med innstallasjon av en forskriftsmessig hjemmelader med egen sikringskurs! Om det skulle komme en induksjonslader for "hjemmebruk" på markedet, snakker vi raskt om en samlet kostnadsramme på både 50 og 100.000, selv for et relativt moderat strømtrekk! Der som i mange andre sammenhenger der vi har heftig strømtrekk, det ville vært en klar fordel med egen trefase-kurs.

Mao er det ikke helt billig! Kloke mennesker som trådstarter her, Kamerat CW og kanhende meg ville lett sett fordelen i en slik duppeditt, og kanhende løpt og kjøpt, men det er altså en krevende øvelse, som bla forutsetter at man har et hus med et relativt robust og ikke minst, rimelig nytt og det vi kan kalle oppdatert elanlegg. Som med våre nymotens induksjonsovner, det vil IKKE være en spesielt praktisk en løsning i et hus med et gammelt elanlegg med to-tre kurser med skrusikringer!