Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja, du har et viktig poeng her, trampeklapp! Men som alltid ellers, gammel vane er vond å vende, våre tyske venner har lagt seg til denne vanen med å legge påfyllingen for benzin und diezel på høyre side siden tidenes litt ut på dagen, og ja, man har formodentlig et par gode grunner for akkurat det. På benzinstasjonen er det jo en ganske grei ordning. Og siden vi ikke fyller drivstoff der hjemme i garasjen altfor ofte, blir det sjelden problematisk.

Med elbiler blir det som du sier, a complete different matter, da skal du slite om du har en normalt dimensjonert garasje og tilkbolingen for ladepluggen er på høyre side! Det ideelle kunne jo vært å ha "påfyllingen" for strøm midt på rumpa eller midt i fronten på bilen, da hadde man hatt en plassering som var like grei for land med venstrekjøring som land med høyrekjøring! Nå er det imidlertid sånn at Norge er annerledeslandet på flere måter: vi står i en særstilling når det gjelder dette med å eie egen bolig, og vi står i en særstilling når det gjelder dette med at vi har det ganske så greit, mange av oss bor i eneboliger eller andre boliger der vi sogar har egen garasje, som et minimum har vi i allefall mulighet til å parkere langs veggen og ha en forskriftsmessig lader der!

Sånn er det IKKE i verden rundt oss, legg til at det faktisk er sånn at elbiler ikke selger spesielt godt i andre land. Faktisk er det ikke så voldsomt høy elbilandel i Norge heller, men vi står altså i en særstilling når det gjelder muligheten til både garasje og ikke minst, hjemmelading! I andre land er det vi tar som en selvfølge, et gode som er forbeholdt de få! Derved vil man i større utstrekning være henvist til kommersielle ladetilbud, der det altså har mindre betydning hvor ladehølet er!

Gitt det faktum at Norge uansett er, og i overskuelig fremtid vil forbli, et minimmalt marked for bilprodusentene, vil det ha liten betydning for bilbransjen hva Ola og Kari foretrekker. Ja, elbil-kundene kan alltid flagge dette overfor forhandlerne, importørene og elbilforeningen, men som nevnt innledningsvis, gammel vane vil være vond å vende. Jeg tenker at nei, produsentene vil nok ikke være lette å snu med det første, men potensielle elbilkunder her hjemme bør merke seg dine kloke ord, og ta dette med som en del av vurderingen når de kjøper elbil!