Revisjonshistorikk [tilbake]

Dette er hva lovverket sier om saken: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92/KAPITTEL_4#%C2%A73-4

Cluet her er tydelig merking av det som stikker ut - andre trafikkanter skal ha en mulighet til å unngå å få enden av den feiende flotte limtrebjelken din i grillen! Det som ellers kan være en utfordring, er hvor tyngepunktet på lasta havner i forhold til hengerens aksling. Du vil ikke ha en henger som blir for lett på kula, spesielt ikke med en en-aksler. Uavhengig av hva man legger i begrepet "ikke tung", noen hundre kilo blir det, ikke vil du ha for mye vekt på kula, og ikke vil du at hengeren skal bli baktung. Som alltid ellers, ha tunge rett i munnen mhp hvor tyngepunktet havner, sikre lasta på foreskrevet vis og kjør med vett, ikke glem lengda der bak, så kan det fort gå bra.

HER finner du en grei og likefrem beskrivelse som kan hjelpe deg ifht lastsikring: https://www.gjensidige.no/godtforberedt/content/sikring-av-last-ser-du-feilene-pa-tilhengeren