Revisjonshistorikk [tilbake]

*Nei, prinsipalt sett er det ikke forskjeller som vil være merkbare for den vanlige forbruker på batteriene i forskjellige varianter over temaet "elbil". Noe kynisk sett, et batteri er et batteri. A complete diffferent matter er det når vi ser på styringselektronikken som omgir batteriene, der kan det være tildels betydelige forskjeller, både hva programvare og designkriterer for selve elektronikken angår. Eksempelvis dette med temperaturstyring, både ved lading og utlading, er kritiske faktorer der forskjellige måter å løse ting på kan gjøre en stor forskjell. Tesla er blant dem som har lagt ned mest ressurser her, mens f.ex forrige generasjon NisseLeif befinner seg i den andre enden av spekteret. En ting skal imildertid Tesla ha: man deler deler av sin teknologi med andre. Med dette tenker jeg på at man ikke lager kattesjau om andre produsenter implementerer f.ex prinsippløsninger som temperaturstyringen av batteriene.

Når det er sagt, det er som vi vet, ikke alltid det smarteste grepet man tar om man kjøper en elbil som nylig er lansert. Det har vært opptil flere eksempler på spennende feil, ikke direkte knyttet til batteripakkene, men til den biten jeg nevner over: styringselektronikken. Vesenltig kortere rekkevidde enn man skulle kunne forvente, lang ladetid, mer påvirkining fra kulde enn man skulle kunne forvente og så videre! Slike ting kan være lurt å ha fokus på, men hvem som har produsert hvilke deler til batteripakka, enn si satt den sammen, er av mindre betydning.