Revisjonshistorikk [tilbake]

Hvorvidt det er dramtasisk forskjeller i negativ retning er vanskelig å avgjøre på en-to-tre. En ting er det vi normalt sett legger i begrepet "utstyr", det er relativt kurrant å sjekke og sammenligne. Vesentlig verre er det om det skulle være forskjeller i programvaren som styrer lading og utlading. Dette med den norske vinteren og lave temperaturer har vist seg å være en achilles-hæl for elbiler, det jeg først og fremst ville vært opptatt av om jeg hadde tenkt i retning av en paralell-importert eller bruktimportert elbil, ville helt klart vært denne biten, i tillegg ville jeg sjekket hvorvidt bilens klima-anlegg var identisk med det som finnes i den norske versjonen.

Den virkelig store jokeren er imidlertid garantiene: både fabrikkgarantien generelt og garantien på batteripakka spesielt! Om garantien på importbilen er vesentlig dårligere, kan det meget vel vise seg at det man trodde man "sparte", forsvinner som dugg for solen, og nei, elbiler er IKKE feilfrie!