Revisjonshistorikk [tilbake]

Mange kloke ord over her, ellers er DENNE artikkelen grei: https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2020/06/05/195682027/syv-ar-siden-viktig-verksted-regel-mange-vet-ikke-hva-den-betyr

NAF kan eventuelt gi mer spesifikke råd. En enkel måte å si det på, er at mye dreier seg om å bruke litt tid på å velge gode samarbeidspartnere, og når man finner noen som gjør godt arbe', ja da tar man vare på dem! Det gjelder både med leger....og det gjelder for hvem man slipper til på bilen sin!

Bortsett fra dette med å velge en velrenommert aktør, gjerne noen som har vært i bransjen en stund, må man utvise et minimum av engasjement selv: man må mao legge vekt på god kommunikasjon med verkstmesteren, og forsikre seg om at man har stålkontroll med hva som skal gjøres når. Det er som Benny er inne på, også ekstremt viktig å forsikre seg om at all olje som benyttes, er iht fabrikkens spesifikasjoner. For min del er en del av bildet at det er uaktuelt å satse på "longlife" service, det er bare ikke godt nok! 15.000 km er et fornuftig intervall for oljeskift - ALLTID med filterbytte - maks 20' ved overveiende langkjøring. Ja, det koster litt mer, men gitt det faktum at jeg betaler ned mot tredjeparten for olja sammenlignet med merkeverkstedet, er det en helt grei ting å ta litt bedre vare på bilen - 30.000+ som følger med "longlife" programmet, er høl i hue i min verden.

Ellers er det en ting som er underkommunisert av mange merkeverksteder: ved "longlife" service har slike ting som oljeskift på autotatkasser og firehjulstrekk en lei tendens til å falle gjennom to stoler: dvs at de kommer på et ubeleilig tidspunkt ifht "longlife" programmet, vips, så blir det glemt! Og kommer man til f.ex et VW-merkeverksted ved si 70.000 km - ofte ved DEN ANDRE servicen om man følger "longlife" programmet....og olja på DSG-kassa hhv Haldex-systemet IKKE er skiftet ved 60.000....slik det skal gjøres....ja da har det hendt at det kommer det en kommentar som virkelig får kunden til å bli forbanna: da gjelder plutselig ikke garantien for DSG-kassa eller Haldex-systemet lenger! Verdt å ha i bakhodet: man må følge litt med i timen sjæl ved merkeverkstedet også....og "longlife" er dårlig karma for motorens indre liv uansett!

Min erfaring er at min faste verkstedforbindelse, av den uavhengie, autoriserte sorten, gjør like godt eller bedre arbeid enn merkeverkstedet. Prismessig kommer "liten" hhv "stor" service på rundt halvparten, det har sin forklaring i vesentlig lavere priser på olje, deler og rekvisita, men også i det faktum at timeprisen er latterlig lav i forhold. Her skal det tilføyes at jeg i samråd med verkstmesteren har lagt meg på et serviceprogram med omtrent dobbelt så hyppig service som ved merkeverkedets "longlife" program, med en tipasning av inttervallet for skifte av luftfilter, kupefilter, diverse inspeksjoner mv.. Hyppigere service til tross, jeg kommer likevel vesentlig rimeligere ut. Ikke et vondt ord om merkeverkstedet, men noe kynisk sett, for meg står valget mellom å betale kroner xxx for service hver 15.000 km, eller litt mer enn 2 ganger xxx for service ved merkeverkstedet ved 30.000+ og "longlife" programmet. Ja, jeg er fullt klar over at man mer enn gjerne hadde utført service hver 15.000 for meg ved merkeverkstedet, men det ville blitt ovseleg dyrt! Et sted går liksom grensa for hvor mye penger man er villig til å betale for fine lokaler og mange kjekke gutter og jenter med jakkedress som sitter på rekke og rad i kundemotakket!

En ting som IKKE er nevnt over, er at en del av serviceprogrammet ved merkevekstedet er en form for "ettersyn" av bilens rustbeskyttelse fra fabrikk og "kontroll" ifht "rustgarantien". Dette er en ting som ikke uten videre kan utføres av et uavhengig verksted. Men for alle praktiske hensyn, alle som har kastet et blikk på premissene for at "rustgarantien" skal gjelde, vil vite at den knapt nok er verdt papiret den er skrevet på. Å betale i dyre dommer for service ved merkeverstedet for "rustgarantien" sin skyld - og ops - ops - denne "garantien" gjelder angivelig i 12 år - er penger ut vinduet spør du meg. Ja, gitt at en drøss med vilkår er oppfyllt, dekker den GJENNOMRUSTING, og det må kunne BEVISES at rusta kommer INNENFRA og UT. Som de fleste vet....den typiske norske rusta dannes først og fremst UNDER bilen og ja - ganske korrekt - i bilens HULROM. Rusta under bilen kommer lynraskt, gjerne den første vinteren på biler som kun er "rutsbeskyttet" fra fabrikk! Men dette er altså rust som STARTER UTENFRA! Null garanti....whatsoever! Rusten som faktisk kommer "innenfra"...vel...den trenger LITT MER TID før den kan oppdages....men tro meg...den ER DER...og du oppdager det når det minst passer, gjerne i en kollisjon! Og skulle det gå høl før de 12 åra er omme...er det ikke uvanlig at det blir en disputt om den virkelig kom....innenfra :-)

Sånn er det bare, og nei, det er faktisk IKKE sant når både Møller og andre hevder at "fabrikkbeskytelsen" mot rust er "god nok". Det er så enkelt som at den norske vinteren og saltinga langs veiene ennå ikke er avskaffet. Et eneste blikk under bilen burde være nok til å overbevise de fleste om at fabrikkbeskyttelsen er en dårlig spøk: kun bånnplata har noe som minner om rustbeskyttelse, mens alt som er ettermontert langs samlebåndet i beste fall har et tynt lag med lakk. Som sagt....rusta er godt i gang etter første vinteren! Jeg er en av mange som på eget initativ kjørte våre nye VW direkte til understellsbehandling hos en seriøs aktør, heller forebygge enn å ha tillitt til en garanti som ikke er takk verdt. Mhp hulromsbeskyttelsen er heller ikke denne god nok for norske forhold, så jo....understellsbehanlding er lurt! Mhp biler som får en form for understellsbehandling når de ankommer Norge, husk ETTERBEHANDLING!

Det er mao bedre å FOREBYGGE rust enn å satse på "rustgarantien"! Ellers er det jo sånn at understellsbehandling med etterbehandling vel koster omtrent det samme som det ville kostet å la merkeverkstedet fakturere tid for denne "inspeksjonen" de angivelig utfører. RETT SKAL FORRESTEN VÆRE RETT, det finnes merkeforhandlere som har et samarbeid med antirustverkstder og tilbyr understellsbehanlding som en del av leveransen på nye biler.

THE BOTTOM LINE er at Benny og Kamerat Wizard har helt rett, jeg tilføyer egentlig bare de tingene som man bør passe på - uavhengig av om man velger merkeverksted eller et uavhengig, autorisert verksted. Terningkast 6 for at gutta over nevner dette med "dokumentasjon", nettopp dette er en viktig forskjell mellom seriøse aktører som har vært i bransjen en stund, og AS Dekkskift på hjørnet som Benny nevner. Som sagt, velg samrbeidspartnere med omhu!