Revisjonshistorikk [tilbake]

20 % rabattert reparasjon er iallefall mye bedre enn ingenting - om vi snakker fabrikkgarantien her, så er det nå engang sånn at spist er spist, og uavhengig av hva man måtte mene om den norske importøren av Mercedes, det er definitivt IKKE en aktør som gir noe ved dørene! Ja, man kan gjerne tenke at dette "burde vært" en garantisak, og du kan helt sikkert argumentere for at man burde kunne gi deg litt mer enn 20 % rabatt, det er verdt et forsøk!

Men The Bottom Line er at garantien er og blir et tilbakelagt kapitell. Selv om en slik feil ikke oppstår over natta, som du korrekt anfører, så er det dessverre ikke sånn at du kan påberope deg utvidet garanti på grunnlag av at feilen må ha utviklet seg i garantitiden. Sånn må det nødvendigvis også være, man må sette en strek et sted. I ditt tilfelle mener jeg likevel at man burde kunne strekke seg litt lenger for å vise god vilje overfor deg som åpenbart er en sann Mercedes-entusiast. Som sagt...en hyggelig samtale med saklige argumenter, verdt et forsøk! Lykke til!