Revisjonshistorikk [tilbake]

Minimum er kald motor maksimum er varm motor. Når motor er varm skal nivå ikke overstige max merket, om det er marginalt over ggjør det ikke skade men det er helt nødvendig at kjølevannet har reserve volum å ekspandere på ellers vil kjølevesken blåse ut av overtrykksventilen.

Hilsen Mr Car Wizard

Minimum er kald motor maksimum er varm motor. Når motor er varm skal nivå ikke overstige max merket, om det er marginalt over ggjør gjør det ikke skade men det er helt nødvendig at kjølevannet har reserve volum å ekspandere på ellers vil kjølevesken blåse ut av overtrykksventilen.

Hilsen Mr Car Wizard