Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel, den flittige skribenten viser faktisk også til påstandens rette mor: elbilforeningen :-) Med jevne mellomrom står lederen i nevnte syte-forening frem og hevder at det er altfor dyrt å lade langs veien, sogar så dyrt at det blir høyere kilometerkostnad enn å kjøre med en grei dieselbil :-) Dette er også et forhold som har blitt påpekt i bla en test der man kjørte et par-tre "folke-elbiler" fra Oslo til Bergen, og som vår ellers etterrettelige Helmar lett og galant glemmer å nevne i farta, gutta boyz som er så snille og greie at de tilbyr lading langs veien, er IKKE i slekt med julenissen! Tvert om, man har en lei tendens til å ta betalt BÅDE pr kwt OG for tiden som tikker avsted mens man står der og lader! Men det er på ingen måte overraskende at mange ikke tenker over dette, det er på ingen måte enkelt for elbil-entusiast å holde styr på alle disse finuerlige måtene som ligger til grunn for den prisen man faktisk betaler!

Legg til at dagens batteriteknologi har en egenskap som er fort gjort å glemme: evnen til å ta i mot strøm avtar etterhvert som man "fyller", og fra 80 % og oppover går det rett og slett virkelig treigt! Da blir de siste "strømdråpene" man trøkker på tanken ganske så dyre! Dette kan man like eller ikke like, men på et eller annet vis må jo kostnadene ved å etablere infrastrukturen dekkes inn, og så er det dette med fortjenste da, igjen, det er IKKE julenissen som driver denne butikken! Selve strømkostnaden, som den godeste kamerat H, som jo på mange vis er en oppegående og hyggelig person, er litt som den berømte dråpen i havet her, og som det ble antydet på bla TV2 hjelper deg forleden, man kan "shoppe" litt frem og tilbake mellom forskjellige tilbydere og finne relativt lave priser, men jevnt over, det er faktisk IKKE sånn at det er en "free lunch" her! Som vår gode venn påpeker, med en kostnad som motsvarer 0.4 liter benzin pr mil er vi jo allerede her oppe i en drivstoff-kostnad pr mil som ligger nær opp til en benzin hybrid eller en dieselbrenner!

Ergo har vår gode venn lagt frem tall som tangerer elbilforeningens påstand. Det er imdlertid et moment til her: når man er ute på "langtur", skjønt, 20-30 mil er ikke egentlig "langtur", ja da kommer man sporadisk i en situasjon der man må "fylle" over den magiske grensa på 80% der ting begynner å ta tid. Det blir litt som i gamle dager, da de fleste kjørte ganske så tørste benzinere med knøttliten tank: skulle vi kjøre langs sørlandske om natta, var det langt mellom stasjonene. Da fyllte man til det rant over på siste natt-åpne stasjon og håpet på det beste.

Litt sånn blir det med elbil også, det er fremdeles langt mellom stasjonene, og "tanken" er egentlig veldig, veldig liten om vi ser hen til den gode dieselbrenneren mange av oss har hatt opp gjennom åra, ja sånne fossiler som meg er så uforskammet konservative at vi fremdeles klorer oss fast til dieselbrennerne våre og den firheten det faktisk gir oss! Med et forbruk som svinger fra lave 0.4 til 0.5 - avhengig av værforhold, tempo, kjøremønster, whatever - omtrent som med elbilen altså - er kostnadsnivået absolutt til å leve med, no offence taken or given :-)

Ære være de som kan klare seg med en elbil og ellers trives best med et kjøremønster der de i alt det vesentlgste befinner seg innenfor en radius der hjemmelading er regelen, ikke unntaket. Men vi skal ikke se lenger enn til Danmark for å se strømpriser som gir en pekepinn på hvor det bærer hen, også for norske strømforbrukere, om trenden vi har sett de siste årene fortsetter. Det bør man ha i bakhodet, sagt på en annen måte: det er flere grunner enn "manglende incentiver" som er årsaken til at elbiler IKKE er spesielt populære i verden rundt oss. Jeg spår at vi i Norge kommer til å få vesentlig høyere strømpriser de nærmeste årene, ikke bare i form av generell prisøkning pr kwh, men også i form av økte miljøavgifter - også på strøm - og på toppen får vi regninga for den massive oppgraderingen av nettet som må til for å være i nærheten av å kunne "elektrifisere" landet. Fort gjort å glemme, men vi snakker om flere titalls milliarder, sannsynligvis opp mot et tresiffret antall milliarder før vi nærmer oss en foreløbig målstrek. At dette vil ta tid, ligger også i kortene, det vil mao ikke være helt liketil å "elektrifisere" landet før 2030, slik politikerne tenderer til å hevde.

Også den sistnevnte kostnaden må jo dekkes på et vis, her kommer "nettleien" inn i bildet. The Bottom Line er at nei, det er absolutt ikke noen "Free Lunch", vi ser bare ikke helheten sånn uten videre. Joda, elbiler kan være med på å redusere lokale utslipp. Men sett i et samfunnsøkonomisk perpektiv er det egentlig bare en videreføring av de problemene som privatbilismen uvegerlig fører med seg: det er jo egentlig ikke store forskjellen på om vi transporterer oss selv og matpakka ut og inn av Oslo med en elbil, kontra en dieselbil? Køene er og blir et problem uansett, hvorfor i alle dager vegrerer norske politikere seg som i krampe for å bygge ut kollektiv-tilbudet og senke prisene slik at folk flest vil velge å reise kollektivt fremfor å kjøre "egen bil" - uansett drivlinje?

Mhp miljøaspektet er det også et par små betenkeligheter, uten å gå i det vide og det brede, stikkordet "forbruk" burde si det meste her: alt forbruk utløser utslipp, enten vi vil eller ikke. Ja, kan man mene mye om dieselbrennere, men de holder lett i 20-25 år før de blir til spiker i det evige kretsløpet! Så greit er det dessverre ikke med batteripakka på elbilen! Et tankekors spør du meg, måtte det komme en mer bærekraftig batteriteknologi snart! Ellers en takk til vår gode kamerat H som ga en grei, om enn noe avgrenset oversikt over hans elbil-hverdag! Måtte du fortsatt ha en god hverdag med elbilen, på samme vis som jeg kjører rundt med et evig smil med dieselbilen min!

Antall visninger