Revisjonshistorikk [tilbake]

En hel gullrekke med kloke ord fra Kamerat K her, og ja, dreier det seg om det jeg kaller "tukling" i den hensikt å skremme ut flere ponnier fra motoren, attpå til på en ny bil med nok av den sorten fra før, vel, da smeller revesaksa igjen med et smell! Sånn er det bare, og er det noe sånt som er gjort, ja da bør man holde hue lavt, gråte en skvett før man lader erte-spretterten og eventuelt tar en alvorsprat med selger: Det vil imidlertid tre ting som vil være en klar fordel å ha styring på da: først og fremst selgers juridiske ansvar...meg bekjent er det egentlig ikke så enkelt som at man bare kan "avvikle" et firma og løpe fra reklamasjonsansvaret...selv om alt blir så meget vanskeligere da! Om det er noe å hente - hint: fritt rettsråd fra advokat...blir neste punkt å innhente en uttalelse fra verkstedet som slår fast at det er foretatt endringer i bilens styringsystem. Dernest er det en klar fordel om eventuell tukling IKKE er opplyst om i kjøpekontrakten...om så er...ja da står man i en lei skvis her!

En ting som ytterligere kompliserer dette, er at det en part til inne i bildet: første eier. Om bilen er "tuklet" med og første eier ikke har opplyst om dette til et firma som slik jeg forstår det, har solgt bilen til deg, vil det være første eier som er den store synderen her, også i juridisk forstand. Den gode tingen er at saken også vil kunne forfølges i forhold til første eier.

The Bottom Line er at du uansett bør avvente svar fra Benny og ha is i magen. Dette er ingen enkel sak, og tvistebeløpet er i utgangspunktet ikke stort nok til at det oppveier den prosesuelle risikoen ved en rettslig tvist. Den mest innlysende veien å gå er via "gratisorganer" og en dialog med de som måtte ha ansvaret. Det er så enkelt som at selv om du skulle vvinne frem ved det være seg en behandling i forliksrådet eller rettsapparatet, så kan den som blir dømt til å betale deg en erstatning og dekke dine advokatutgifter egentlig bare le rått: det er IKKE noen automatikk i at skyldner betaler sånn uten videre, og det er IKKE sånn at namsmannen jobber gratis for deg og springer avsted for å drive inn pengene! Det kan ofte vise seg å være en langdryg prosess, og er det f.ex selger som blir sittende med ansvaret her, og det avviklede firmaet har vært organsiert som et akseselskap, ja da sitter du med en Svarteper De Luxe. Sånn er det bare, derav mitt råd om å søke et fritt rettsråd når du forhåpentligvis får noen kloke ord fra vår gode venn Benny!