Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja, uten å gå i detaljer her og nå, jeg var kunde i et unevnelig selskap som ble litt for store etterhvert, i sånn omtrent 20 skadefrie år. Når en idiot vrengte over i min kjørebane og smadret bilen min med meg inni, prøvde man seg med skylddeling! Når jeg ikke godtok dette - ble jeg persona non grata, saksbehandleren var ikke lenger tilgjengelig, man svarte ikke på henvendelser fra verken meg eller min advokat! Jeg hadde aber pløtzlich to motparter, både mitt eget selskap og motpartens selskap var eiet av en og samme aktør i finansbransjen! Etterhvert truet man med både det ene og det andre, man ville sogar gå til retten for å tvinge sitt syn igjennom!

Nå har jeg vært ute en vinternatt før, saker som dette dreier seg om å være ærlig og korrekt, og ellers gjøre de rette tingene i rett rekkefølge. Bla tilkalte jeg politiet på skadestedet, mye pga personskade, men også pga motpartens trafikale adferd. Av gode grunner oppsøkte jeg også lege samme dag, og når jeg så hvor saken bar hen, gjorde jeg to ting: jeg engasjerte en av NAF sine advokater lokalt og flyttet alle mine forsikringer over til et mer seriøst selskap. Forsikring er en tillitsak, og det mange glemmer, er at denne tillitten må gå begge veier. Her ble tilliten ble brutt i det øyeblikk selskapet begynte å opptre uredelig overfor meg som kunde.

Ja, det tok mellom tre og fire år å få ting på plass, kun kort tid før jeg måtte i retten ble poltisaken avgjort, der konkluderte man med at motparten hadde utvist grov uaktsomhet. Da var det plutselig ikke så interessant for selskapet å prøve seg i retten, etter det sørget min meget dyktige advokat for å få på plass et greit forlik. Ja, jeg kunne muligens fått ut noe mer på en rettsrunde, men man skal aldri glemme at forsikringsbransjen anker bare for å anke, da går det fort noen år til! Det er heller ikke gitt at man vinner frem, den kloke går for forlik fremfor rettslige konflikter.

DEN KLOKE følger også oppskriften jeg har gitt over: sjekk relevante kilder der man kan finne ut hvem som er hvem blant de tre-fire selskapene vi egentlig har å velge mellom i det norske forsikringsmarkdet. Når man finner en god samarbeidspartner, sørger man for å etablere et godt kundeforhold med en fast kontaktperson, vips, så går alt så meget enklere!